કાળઝાળ ગરમીમાં ખુલ્લા પગે ચાલતા શ્રમિકને પોલીસે ચપ્પલ પહેરાવી માનવતા દાખવી

  • કોરોના મહામારી વચ્ચે મનને શાંતિ આપતા દ્રશ્યો સર્જાયા

કચ્છ, તા. 25 એપ્રિલ 2020 શનિવાર

એક બાજુ કાળઝાળ ગરમી અને બીજી બાજુ કોરોનાનો કહેર આવી પરિસ્થિતિમાં અસહ્ય ગરમીમાં ખુલ્લા પગે જઈ રહેલા લારીવાળા યુવકને પોલીસે ચપ્પલ પહેરાવીને માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરૂ પાડ્યું હતું.

કચ્છનાં માંડવીમાં એક મજૂર ખુલ્લા પગે લારી લઈને જઈ રહ્યો હતો. ભર ગરમીમાં તેને ખુલ્લા પગે જોઈને કચ્છ પોલીસના જવાને તેના માટે સ્લિપરની વ્યવસ્થા કરી હતી.

આવા દ્રશ્યો કોરોના મહામારી વચ્ચે મનને શાંતિ આપી જાય છે…