આખરે મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ દિવસે જ શા માટે કરવામાં આવે છે, રાત્રે કેમ નહીં?

 અનેક વખત કેટલાક પ્રશ્નો ધ્યાનમાં આવે છે, જેનો જવાબ આપવો થોડો મુશ્કેલ છે. જો કે અશક્ય નથી. આવો જ એક સવાલ એ છે કે દિવસ દરમિયાન મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કેમ કરવામાં આવે છે અને રાત્રે નહીં? તો ચાલો જાણીએ કે આની પાછળ ઘણા વૈજ્ઞાનિક કારણો છે, જેના વિશે તમે ભાગ્યે જ જાણતા હશો.

  • આની પાછળ ઘણા વૈજ્ઞાનિક કારણો છે, જેના વિશે તમે ભાગ્યે જ જાણતા હશો.